Socio-economische: oproep tot het indienen van projecten

Beschrijving

De oproep voor thematische socio-economische projecten heeft tot doel het socio-economische luik van het programma van het Duurzaam Wijkcontract « Moderne Wijk » op te zetten door de projecten te selecteren die vanaf 2023 gedurende 4 jaar financiële steun zullen ontvangen. Het is de bedoeling om lokale projecten te versterken en/of nieuwe initiatieven te ondersteunen die betrekking hebben op de 5 prioritaire thema’s die in het basisprogramma van het wijkcontract zijn vastgelegd.

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract is het de bedoeling de ontwikkeling van concrete en vernieuwende initiatieven aan te moedigen die de levenskwaliteit van de bewoners van de Moderne Wijk verbeteren, de sociale banden aanhalen en de lokale economie stimuleren.

De oproep tot het indienen van projecten staat open voor verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van algemeen nut, vennootschappen met een sociaal oogmerk en vastgoedmakelaars, overeenkomstig artikel 22 van het organieke besluit inzake de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016. De beoogde thema’s zijn Gecultiveerde biodiversiteit, Zeroafval, Plaats voor vrouwen en  vermaakt/expressie. Een adviescommissie die voornamelijk bestaat uit bewoners zal de projecten rangschikken en het College heeft de uiteindelijke beslissing over de selectie van de projecten.

De geselecteerde projecten zijn met passie en toewijding bedacht door verenigingen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk. Of het nu gaat om het promoten van culturele, artistieke, sportieve of vrijetijdsactiviteiten, elk initiatief heeft tot doel mogelijkheden te bieden voor vermaak en expressie voor alle bewoners van de Moderne Wijk.