Burgerparticipatie

Introductie

Een van de centrale pijlers van de Duurzame Wijkcontracten is burgerparticipatie. Het doel is om bewoners te betrekken bij alle beslissende stadia van het DWC. Om dit te bereiken zijn er verschillende manieren om bewoners te raadplegen. Informele ontmoetingen op het terrein, algemene vergaderingen, feesten, maar vooral de oprichting van een wijkcommissie.

Bewoners zijn de belangrijkste begunstigden van toekomstige projecten en hun mening telt mee bij alle beslissingen!

Wijkcommissie​

De gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft een buurtcommissie opgericht met als doel om buurtbewoners en belanghebbenden bij het hele DWC-proces te betrekken.

Bewoners hebben zich opgegeven als “tussenpersonen” voor hun buurt. Ze komen in alle belangrijke fasen van de DWC bijeen om hun mening te geven en beslissingen goed te keuren. Het lidmaatschap is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het verenigt buurtbewoners, vertegenwoordigers van lokale verenigingen en overheidsinstanties.

Algemene Vergadering​

Het doel van de Algemene Vergaderingen is om alle bewoners die dat wensen te informeren over de belangrijkste fasen van het project Duurzaam Wijkcontract. Ze worden minstens twee keer per jaar gehouden en zijn voor iedereen toegankelijk. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van de data zodat je aanwezig kunt zijn, vul dan het contactformulier in.

Openbaar onderzoek en overlegcomité

Tijdens de ontwikkeling van het programma organiseert de gemeente openbare onderzoeken en overlegcomités. Tijdens de openbare onderzoeken voor elk van de projecten (voorzieningen en openbare ruimtes), gedurende een periode van 1 maand, kan iedereen die een aanbeveling over een project wil doen, zich melden.

Notulen Buurtcommissie

CoQ 1 - 13.10.2021
CoQ 2 - 29.11.2021
CoQ 3 - 20.12.2021
CoQ 4 - 21.03.2022
CoQ 5 - 13.09.2022
CoQ 6 – 25.01.2023
CoQ 7 - 13.09.2023