Begroting

De financiering

Verschillende spelers zijn betrokken bij de financiering van het Duurzaam Wijkcontract Moderne wijk.

Brussels Hoofstadelijk Gewest

12.500.000 euros

Medefinanciering

 

10.000.000 euros

Gemeente

625.000 euros

625.000 euros

10.000.000 euros

12.5000.000 euros