Socio-economische projecten

Socio-economische projecten, concrete projecten om leven in de wijk te brengen!

Het socio-economische luik maakt deel uit van het actieprogramma van het Duurzaam Wijkcontract « Moderne Wijk ». Het bestaat uit acties die bedoeld zijn om de sociale en economische heropleving op lokaal niveau aan te moedigen, in het bijzonder door de bewoners aan te moedigen om deel te nemen aan activiteiten, met inbegrip van sociale en professionele integratieprogramma’s, die mechanismen voor sociale cohesie en gemeenschapsleven implementeren. Het budget voor het socio-conomische luik bedraagt 2.625.000 euro, verdeeld over 3 soorten projecten.

Het eerste deel is een ‘thematische’ oproep voor projecten, gebaseerd op 4 thema’s (vermaakt/expressie, plaats voor vrouwen, gecultiveerde biodiversiteit, zerofval), gericht op lokale en supra-lokale non-profitorganisaties. Het tweede deel omvat 6 projecten die worden beheerd door openbare of paracommunale diensten en die betrekking hebben op verschillende thema’s die verband houden met de diagnose. Het laatste deel tenslotte is gebaseerd op een burgerbegroting, gericht op micro-lokale acties en stelt buurtbewoners in staat om projecten op buurtniveau te lanceren

femme étirement
joggers avec chien en laisse
cycliste féminin
musicien saxophoniste