Openbare ruimtes

Ontwikkeling van openbare ruimten

Om de openbare veiligheid te verhogen, snelheidsovertredingen en doorgaand verkeer te verminderen en de buurten gebruiksvriendelijker te maken, zullen verbeteringen worden aangebracht aan verschillende straten en pleinen, met inachtneming van de beperkingen die worden opgelegd door de classificatie van de site.

Het doel is om het hart van de stad nieuw leven in te blazen door de straten en pleinen te renoveren en het zijn centrale functie terug te geven en niet alleen een doorgangsplek te laten zijn. Het bijzondere aan deze projecten is dat ze in harmonie zijn met het bestaande erfgoed en tegelijkertijd voldoen aan de huidige milieu- en sociale doelstellingen. Er zal een studie worden uitgevoerd naar alle straten van de Moderne Wijk en de straten in het hart van de Wijk. Het Samenwerkersplein en het kruispunt Initiatief – Openveld worden heraangelegd. Een bijzonder kenmerk van dit project is dat het in harmonie moet zijn met het bestaande erfgoed en tegelijkertijd moet voldoen aan de huidige milieudoelstellingen, met name op het gebied van waterbeheer.

 
 
lampadaire image
grand-père assis sur un banc avec enfant occupé à jouer