Socio-economisch: publieke projecten

Beschrijving

Met trots presenteren wij u de initiatieven van gemeentelijke en paragemeentelijke actoren om de leefbaarheid te verbeteren in het kader van het Contract Duurzame Wijk Cité Moderne. Deze projecten hebben tot doel de lokale economische ontwikkeling te bevorderen en tegelijkertijd de sociale banden tussen de bewoners te versterken. Tussen de verschillende projecten vind je initiatieven om lokaal ondernemerschap te bevorderen, werkgelegenheid en beroepsopleiding te stimuleren, de digitale kloof te verkleinen en bewoners kennis te laten maken met minder toegankelijke sporten.

De projecten onder leiding van de gemeentelijke diensten, het OCMW of de paragemeentelijke VZW worden gedefinieerd binnen het programma dat aan het Gewest wordt voorgelegd. Deze projecten zijn ontwikkeld rond 6 thema’s gerelateerd aan de diagnose en hebben de volgende titel: