Publieke projecten: Sport voor iedereen

Beschrijving

Het doel is om de verschillende groepen bewust te maken van de voordelen van sport, de wensen van elkaar in kaart te brengen en concreet bij te dragen aan de organisatie van activiteiten die voldoen aan de geuite verwachtingen. Er zal aandacht worden besteed aan inclusieve sport, met activiteiten die toegankelijk zijn voor iedereen (senioren, personen met een handicap). Er wordt een link gelegd met actieve mobiliteit (wandelen, joggen, fietsen).

Het doel van het project is ook om sport te gebruiken als een middel voor sociale cohesie. Door het organiseren van sportactiviteiten worden de buurtbewoners aangemoedigd om elkaar te ontmoeten en samen te komen voor terugkerende bijeenkomsten. 

Dat beweeg in de Moderne Wijk !

Contact

Axelle Franck

Axelle.F

Projectcoördinator

Projectmanager "Sport voor Iedereen" - Duurzaam Wijkcontract