Perimeter

De interventie perimeter

Duurzame wijkcontracten worden niet zomaar overal opgericht. Ze worden gekozen op basis van objectieve criteria en overleg tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten.

Keuzes op basis van objectieve criteria

De diagnose van de te versterken wijken is gebaseerd op objectieve criteria met betrekking tot sociaaleconomische omstandigheden, huisvesting en levenskwaliteit:

  • met een hoge mate van sociale ongelijkheid, zoals een hoge werkloosheid en onzekere levensomstandigheden, enz.
  • waar een groot aantal woningen slecht uitgerust, te klein of ongeschikt voor bewoning is
  • waar de leefomgeving onaangenaam is: slecht onderhouden gevels en interieurs, vervallen gebouwen, gebrek aan groene ruimten, enz.
  • waar bewoners zich onveilig kunnen voelen en waar de sociale banden verzwakt zijn.

Het volledige prioritaire interventiegebied waarbinnen de duurzame wijkcontracten plaatsvinden, wordt de “ZSH” of “Zone voor Stedelijke Herwaardering” genoemd. ZSH’s worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedefinieerd op basis van bepaalde zwakke sociaaleconomische criteria. Het doel is om overheidsinvesteringen in deze gebieden te stimuleren.

De criteria om ZSH’s te definiëren zijn de volgende:

  • De werkloosheidsgraad ligt hoger dan het gewestelijk gemiddelde ;
  • Het mediane inkomen ligt onder het regionale gemiddelde;
  • De bevolkingsdichtheid ligt hoger dan het regionale gemiddelde;

De gemeente Sint-Agatha-Berchem is sinds 2020 een ZSH Op basis hiervan heeft de gemeente haar eerste Duurzaam Wijkcontract aangevraagd.

De perimeter van het Duurzame Wijcontract

De DWC heeft betrekking op de Moderne en de Ruelens Wijn. Meer bepaald omvat het in het oosten de oorspronkelijke sociale woonwijk, de recentere uitbreidingen en het Ensemble Jean-Christophe; in het westen de twee oevers van de Openveldstraat en een groot driehoekig blok dat begrensd wordt door de Hubert Heymansstraat. In het noorden omvat de omtrek de schoolsite tot aan het natuurreservaat Zavelenberg. De sociale woningen worden beheerd door Comensia.

 

Kaart du périmètre

Carte interactive

  • Déplacez la loupe sur les différents points de la carte