Socio-economische: participatieve begroting

Burgerbegroting

Het programma van het Duurzaam Wijkcontract “Moderne Wijk” voorziet ook een specifiek bedrag van 100.000 euro voor de oproep tot burger- en gemeenschapsinitiatieven, die één keer per jaar zal worden gelanceerd tijdens de hele uitvoeringsperiode van het Duurzaam Wijkcontract. Deze oproep tot burgerinitiatieven zal het voorwerp uitmaken van specifieke reglementen die in 2023 zullen worden gelanceerd.

Wat is een participatieve begroting?

De participatieve begroting is een proces dat bewoners de kans geeft om projecten die met overheidsgeld worden gefinancierd voor te stellen, te bespreken en erover te stemmen. Het concept is gebaseerd op het idee dat lokale bewoners het best in staat zijn om de behoeften van hun buurt te identificeren en passende oplossingen voor te stellen.

Het participatieve begrotingsproces verloopt over het algemeen in verschillende fases. Eerst worden bewoners uitgenodigd om ideeën in te dienen voor projecten die zij belangrijk vinden voor hun buurt. Deze voorstellen worden vervolgens onderzocht door het DWC-team om er zeker van te zijn dat ze haalbaar zijn en voldoen aan de geldende regels. De geselecteerde projecten worden vervolgens aan het publiek gepresenteerd via een adviescomité, die wordt gevraagd om te stemmen voor de projecten die zij graag uitgevoerd willen zien.

De participatieve begroting biedt een unieke kans om burgers een stem te geven en hen actief te betrekken bij het leven in hun wijk. Het stelt ons in staat om in te spelen op de werkelijke behoeften van de bevolking en de sociale cohesie te versterken.

PROJECTEN INDIENEN ALS ONDERDEEL VAN DE PARTICIPATIEVE BEGROTING

Wanneer ?
  • 05/12/23: Informatiebijeenkomst en lancering van aanvragen
  • 14/02/23: Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen
Wie ?

Bewoners, verenigingen en scholen gelegen binnen de perimeter van het Duurzame Wijkcontract Moderne Wijk.

Hoe ? (documenten)

Formulier om in te vullen

Het papier formulier kan worden ingeleverd bij de Antenne tijdens kantooruren: woensdag: 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag: 9.00 tot 14.00 uur.

Het digitale formulier kan naar het volgende adres gestuurd worden: cite-moderne-wijk@berchem.brussels

Reglement

Reglement voor het burgerinitiatief

Bijlage