Wat is een Duurzaam Wijkcontract ?

In veel achterstandswijken in Brussel zijn beleidsmaatregelen nodig om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren: huisvesting, openbare ruimtes, voorzieningen, economische activiteit en een beter milieu. Duurzame Wijkcontracten zijn er om de wijken te versterken door in te spelen op deze behoeften.

Het Duurzame Wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt gesloten tussen het Gewest, de gemeente en de bewoners van een Brusselse wijk. Het bevat een actieprogramma dat moet worden uitgevoerd binnen een bepaald budget.

PRIORITEITEN

In een geest van ‘versterking’ van de wijken zijn de projecten die worden uitgevoerd in het kader van de duurzame wijkcontracten voornamelijk gestructureerd om te voldoen aan cruciale behoeften op het gebied van het creëren of renoveren van woningen, het herstellen van openbare ruimten, het creëren van lokale infrastructuren, het verbeteren van het milieu en de sociale cohesie in de wijken. Ze ondersteunen ook bepaalde economische of commerciële activiteiten.

HET MILIEUASPECT

Bovendien moet elk programma eisen bevatten met betrekking tot de energieprestaties van de gebouwen, evenals de ontwikkeling van voorbeeldprojecten op het gebied van energiebesparing, water- en biodiversiteitsbeheer, afvalbeheer, enz.

EEN PARTICIPATIEF EN SOCIO-ECONOMISCH KADER

Dankzij een participatiesysteem zijn de inwoners, verenigingen en gemeenten nauw betrokken bij de verschillende projecten die in elk programma worden uitgevoerd, vandaar de naam “contract”. Op sociaal-economisch vlak worden meerdere acties uitgevoerd ten gunste van jongeren en toegang voor gehandicapten. Deze acties dragen ook bij tot de ontwikkeling van nieuwe milieuberoepen in de bouw, integratiebedrijven, enz.

"Laten we 100 jaar later de Moderne Wijk opnieuw betoveren"

In april 2021 werd het aanvraagdossier van de gemeente Sint-Agatha-Berchem door het Gewest geselecteerd om een Duurzaam Wijkcontract uit te werken voor de
perimeter die de Moderne Wijk en Ruelens wij betreft.