Publieke projecten: Berchem digitaal

Beschrijving

De VZW Sociale Cohesie van Sint-Agatha-Berchem stelt voor om een digitale openbare ruimte “Berchem Digitaal” te ontwikkelen in de Moderne Wijk. Dit moet helpen om de digitale kloof te overbruggen waarmee sommige mensen te kampen hebben. Het doel is iets te doen aan het digitale analfabetisme dat steeds meer voorkomt bij gezinnen die in een Berchemse sociale woning wonen.

De Digitale Openbare Ruimte “ Berchem Digitaal” wil instrumenten aanreiken die iedereen in staat stellen zich te integreren in een maatschappij waarin digitale technologie de overhand krijgt, met het oog op autonomie en gelijke rechten. We willen gezinnen ondersteunen en hen de instrumenten geven die ze nodig hebben om het onderwijs van hun kinderen, dat steeds digitaler wordt, te volgen. Vooral in de nasleep van de gezondheidscrisis. We willen ook opleidingen voor oudere jongeren (18-25 jaar) en senioren ondersteunen in het gebruik van digitale hulpmiddelen, en meer specifiek voor beroepsopleidingen of het zoeken naar een job.

Contact

Floriane

Projectcoördinator