Projectoproepen: zeroafval

Beschrijving van het project

Het project onder leiding van stadsecologie heeft tot doel om van de Moderne Wijk de eerste afvalvrije wijk van Brussel te maken op het gebied van bioafval (voedsel en planten). Het Modern Zero Biowaste-project bestaat uit drie fasen:

Fase 1 (januari 2024-juli 2024): kwantificering (zie afbeelding: “project in beeld” hieronder) beoogt een zo goed mogelijke schatting te maken van de hoeveelheden (in t/jaar) geproduceerd voedsel- en groenteafval door bewoners, scholen en andere instellingen binnen de perimeter van de DWC. Deze schatting, die gebaseerd zal zijn op de erkende expertise van het Centrum voor Stedelijke Ecologie op dit gebied, is essentieel om de problemen volledig te begrijpen en toekomstige lokale verwerkingsfaciliteiten (buurtcompost, bedrijfscompost, enz.) zo goed mogelijk af te stemmen.

Fase 2 (gepland van juli 2024 tot juli 2025) zal een bredere deelname van belanghebbenden mobiliseren binnen het toepassingsgebied van het DWC. Eerst zal de CSE de verschillende mogelijke oplossingen voor de behandeling van bioafval in kaart brengen, waarvan de hoeveelheden in fase 1 zijn gespecificeerd (buurt- of bedrijfscompost, micromethanisatie, raketcompostering, enz.) De CSE zal aangepaste samenvattingen maken voor de 3 geplande participatieve workshops met meerdere belanghebbenden. Het doel van deze workshops is om samen de verwerkingsoplossingen te bedenken die het best passen bij het DWC en de belangen van de betrokken belanghebbenden. De gekozen verwerkingsopties zullen waarschijnlijk nieuwe allianties met zich meebrengen (bijv. tussen spelers die plantaardig afval produceren en anderen die op zoek zijn naar hetzelfde afval – hier beschouwd als hulpbronnen) die de CSE als brugspeler zal moeten activeren. Uiteindelijk zal de CSE een interactieve kaart maken van de geproduceerde stromen, waarop ook de belangrijkste opties voor het bereiken van nulafval in de buurt worden weergegeven (buurt- of bedrijfscompostering, andere mogelijke technieken). Tot slot zal de CSE het werkprogramma voor het komende jaar schetsen (gekozen technieken, betrokken spelers, rollen, trainingsprogramma).

Fase 3 (gepland van augustus 2025 tot december 2026) zal gericht zijn op het implementeren van de tijdens de workshops gekozen verwerkingsopties (hier is het materiaalbudget berekend op basis van de aankoop en installatie van twee buurtcomposters en van een bedrijfscompost). Deze fase zal worden uitgevoerd door de Brusselse expert in multi-actor lokale compostering met meerdere belanghebbenden (burgers en professionals): Environnement Eco-Circulaire (EEC). EEC zal een nauwkeurig tijdschema opstellen voor het implementatieprogramma, zal de betrokken belanghebbenden (burgers, scholen, enz.) opleiden in de gekozen verwerkingsoplossingen en installatieworkshops organiseren voor de gekozen verwerkingsoplossingen te installeren (zie onderstaande foto). EEC zal ook zorgen voor een strategie voor de duurzaamheid van dynamiek en “multi-player governance” (de manier waarop de belanghebbenden zich onderling organiseren, rollen verdelen, gedeelde instrumenten gebruiken, enz.).

Contact

Simon De Muynck

PROJECTCOÖRDINATOR

Simon De Muynck is coördinator van het Urban Ecology. Hij heeft een Master in Milieuwetenschappen en -beheer (ULB-IGEAT). Hij was met name gastprofessor aan HELB Ilya Prigogine en aan FOPES-UCL, assistent van de Master in Urban Studies en onderzoeker aan ULB-IGEAT, waar hij werkte aan de verbinding afval-territorium en steden in transitie.

E-mailadres: simdemuynck@gmail.com