Oproep tot het indienen van projecten: gecultiveerde biodiversiteit

Contact

Pierre Lacroix

Projectcoördinator

Pierre Lacroix is landschapsarchitect (master ULB, HECH & ULiège) en natuurcoördinator (vzw Jeunes & Nature). Hij is geïnteresseerd in de evolutie van landschappen in het Antropoceen en heeft hierover een stripverhaal gepubliceerd, "Paysages résilients". Hij neemt deel aan workshops over veerkracht en illustreert en begeleidt grafisch werk. Hij werkt bij het Centre d'écologie urbaine, voornamelijk aan ruimtelijke ordening, milieueducatie, fruitbomen en burgerparticipatie.

E-mailadres: pierre@urban-ecology.be