Een historisch moment!

Zoals u ziet, trekken wij voluit de kaart van de renovatie van de leefomgeving van de bewoners van onze gemeente. De Moderne wijk en het Jean-Christophe ensemble hebben veel meer nodig dan renovatie: ze moeten een nieuw leven krijgen! Voor de 100e verjaardag van onze tuinwijk, die we te danken hebben aan Victor Bourgeois, willen wij deze wijken nieuw leven inblazen en de Moderne wijk een nieuwe uitstraling geven. Bovendien worden de sociale woningen gerenoveerd door de huisvestingsmaatschappij Comensia, die er eigenaar van is.

Daartoe hebben we een dossier opgesteld en ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze kandidatuur is aanvaard en het Gewest gaf ons de mogelijkheid om er de komende 5 jaar een “Duurzaam Wijkcontract” te ontwikkelen. Een primeur voor onze gemeente. We ontvangen een aanzienlijk budget van 12,5 miljoen euro, dat we dankzij andere gewestelijke en Europese overheidsfinanciering hopen op te trekken tot 23 miljoen. Na het opmaken van een stand van zaken en het bepalen van 7 prioriteiten, van een visie en de behoeften, hebben we samen met onze inwoners een project opgebouwd. Nu is het tijd voor de realisatie van dit heel mooie, vernieuwende, ambitieuze en concrete project.

Eerst en vooral gemeenschappelijke ruimten om bijeen te komen en activiteiten te organiseren, nieuwe mogelijkheden voor ontspanning en sport in binnen- en buitenvoorzieningen, nieuwe crècheplaatsen, nieuwe handelszaken, nieuwe woningen ter aanvulling van de bestaande.

Vervolgens een vernieuwde en heringerichte leefomgeving realiseren door het groene en duurzame karakter te versterken, het bevorderen van de gezelligheid met wegen, voetpaden en heringerichte en vernieuwde pleinen, het transitverkeer en de snelheid beperken en het echte “hart” van de wijk herstellen. En dan betekent dit project Duurzaam Wijkcontract ook nog eens mogelijkheden voor ondersteuning en (her)intrede op de arbeidsmarkt, digitale activiteiten, afvalvermindering, ontwikkeling van biodiversiteit, de realisatie van projecten bedacht door de inwoners en voor de inwoners naar aanleiding van projectoproepen… Dit alles met, in het bijzonder lokale agenten op het terrein en de versterking van ons preventiewerk, om de banden te herstellen en de veiligheid te verbeteren.

Altijd in co-constructie en in partnerschap met onze wijkbewoners! Een historisch moment dus: dankzij de gezamenlijke actie van onze gemeente, Comensia, het OCMW en het Gewest voor de Moderne wijk en de groene zone Zavelenberg, heringericht door het Gewest, met enorme budgettaire middelen, zal dit deel van onze gemeente een broodnodige transformatie ondergaan!

Christian Lamouline Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem