Je bekijkt nu Laten we samen een nieuwe ruimte voor jongeren opbouwen !

Laten we samen een nieuwe ruimte voor jongeren opbouwen !

In het kader van het Duurzame Wijkcontract Moderne Wijk heeft het socio-economische project “Project X” van GC De Kroon vzw tot doel een houten structuur te bouwen die gewijd is aan jongeren. Het doel van dit ambitieuze initiatief is om tegemoet te komen aan de behoeften en aspiraties van jongeren in de gemeenschap en hen actief te betrekken bij de bouw van deze ruimte die aan hen is gewijd.

GC De Kroon is zich bewust van de uitdagingen waarmee jongeren in onze samenleving worden geconfronteerd en besloot dit innovatieve project op te zetten om hen een plek te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen uiten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door jongeren te betrekken bij de bouw van dit houten bouwwerk hoopt de vzw hen ook technische en manuele vaardigheden bij te brengen en zo hun persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie te bevorderen.

De houten structuur wordt gebouwd in samenwerking met Frères poulets, een vzw van professionals uit de sector, die de jongeren tijdens het hele proces zullen begeleiden. Het project stelt jongeren in staat om de verschillende fasen van de bouw te ontdekken, van ontwerp tot voltooiing, inclusief de keuze van materialen en het gebruik van geschikte technieken. Zo kunnen ze praktische vaardigheden opdoen en hun creativiteit ontw

De houten structuur wordt ontworpen om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van jongeren. Het wordt een multifunctionele ruimte waar ze kunnen samenkomen voor sportieve, artistieke en culturele activiteiten.

GC De Kroon ASBL biedt in samenwerking met Jeugdclub de Kuub drie informatiebijeenkomsten aan voor jongeren. Het doel van deze bijeenkomsten is om er samen achter te komen wat jongeren willen.

De drie sessies vinden plaats op woensdag 22/11, woensdag 29/11 en zaterdag 9/12 in de Antenne, stijdersstraat 108, van 14 tot 18 uur.

Kom langs en geef ons je ideeën! Jullie zijn allemaal van harte welkom !